תנאי שימוש ופרטיות

במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברת פוקסמרט פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו בעת ההרשמה/התשלום. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך), מיקומך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, פרטי אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד (להלן: "המידע").

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו;
(ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;  (ד) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) לצורך תיעוד הקשר איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן ולשיפור השירות; (ז) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים; ו-(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

  • זכות העיון וגישה למידע
    על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, חברת טואלטו בע"מ תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות")
    זכות לתיקון ומחיקת המידע
    אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בבמייל או בדרכים הקבועות בתקנות וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: alonf@foxmart.co.il

חברת פוקסממט עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.